...
Dezinfekcija i ispiranje točkova i šasija
Details
...
Sistem za ispiranje točkova i šasija
Details
...
Mobilna dezinfekciona vratanca 500
Details
...
Stacionarna vratanca za dezinfekciju 500
Details
...
Stacionarna vratanca za dezinfekciju 200
Details
...
Prostirka za dezinfekciju prevoznog sredstva
Details