...
Vrata sa barijerama za dezinfekciju H450
Details
...
Vrata sa barijerama za dezinfekciju HB750
Details
...
Vrata sa barijerama za dezinfekciju HR600
Details
...
Vrata sa barijerama za dezinfekciju HR1000
Details
...
Dezinfekcioni tunel za ljude
Details
...
Stativ za ispiranje obuće
Details
...
Velika prostirka za dezinfekciju - 85 x 60
Details
...
Mala prostirka za dezinfekciju - 45 x 45
Details