Stacionarni krematorijumi za spaljivanje svinja


"U farmama za uzgoj životinja ima neprijatnih situacija kada životinje uginu od različitih oboljenja ili stresnih stanja. U tim slučajevima najbezbedniji i brzi način za sprečavanje širenja virusa (kao afrička kuga kod svinja) je uništavanje uginulih životinja putem spaljivanja. Flextim Industry SRL ima u svom portfelju nekoliko desetina modela insinerPro krematorijuma, namenjenih za spaljivanje životinjskog otpada od svinja, domaće živine, ovaca ili goveda sa farmi. Krematorijumi IncinerPro rade u skladu sa zahtevima evropskog i nacionalnog zakonodavstva u odnosu na spaljivanje životinjskog otpada. Spaljujte životinjski otpad na mestu, što je moguće bliže mestu gde je nastao, da bi ste izbegli širenje bolesti u vašoj farmi ili u drugim farmama! Od svih postojećih modela neki se preporučuju za spaljivanje svinje različitih dimenzija, čak i svinje majke težina iznad 300 kg:"

  • Krematorijumi za spaljivanje životinjskog otpada sa stacionarnom preliminarnom komorom za izgaranje, modeli: IncinerPro i500, IncinerPro i1000, IncinerPro i1750
...
Krematorijum za spaljivanje životinjskog otpada IncinerPro i500
Details
...
Krematorijum za spaljivanje životinjskog otpada IncinerPro i1000
Details
...
Krematorijum za spaljivanje životinjskog otpada IncinerPro i1750
Details