Dezinfekcija motornih prevoznih sredstava


Za široku paletu prevoznih sredstava, uključujući velike kamione, preporučujemo Dezinfekciona vrata (lukove) za potpunu dezinfekciju (360 stepeni). Ti portali su u potpunosti opremljeni rampama koje dezinfikuju i točkove i šasije. Naš portfelj od vrata za dezinfekciju prevoznih sredstava uključuje:

  • Mobilni, prenosni portali za dezinfekciju prevoznih sredstava (koji mogu lako budu sastavljeni/rastavljeni samo za 20 minuta)
  • Stacionarni portali za dezinfekciju prevoznih sredstava (sa fiksiranje na betonsku ili metalnu osnovu)
  • Automatski dezinfekcioni portali: specijalni senzori otkrivaju prisustvo prevoznog sredstva i startuju dezinfekcionu operaciju. Taj proces dezinfekcije se prekida automatski, nakon što prevozno sredstvo napusti prostor kapije.
  • Dezinfekcina vrataa sa daljinskim upravljanjem: operator startuje proces dezinfekcije, tako što jednostavno pritisne na taster za daljinsko upravljanje.
...
Mobilna dezinfekciona vratanca 500
Details
...
Stacionarna vratanca za dezinfekciju 500
Details
...
Stacionarna vratanca za dezinfekciju 200
Details