Portali za dezinfekciju sa barijerama


Nudimo preko 100 modela portala sa barijerama za dezinfekciju posetilaca ili vaših zaposlenih, proizvedeni od nemačke kompanije Heim Edt. Portala sa barijerama dozvoljavaju pristup personalu samo nakon što je izvršio pravilno dezinfekciju ruku i obuće (u zavisnosti od modela). Među karakteristikama portala sa barijerama koje proizvodi Heim Edt, su:

  • Senzori, koji automatski oslobađaju vrata sa barijerama, ako je dezinfekcija ruku izvršena pravilno.
  • Dezinfekcija ruku se izvršava automatski, kada se na ruke postavi određena količina dezinfektanta (kada su postavljene u specijalne otvore).
  • Horizontalne rotirajuće četke različitih dužina za čišćenje i dezinfekcija obuće
  • Vertikalne rotirajuće četke za čišćenje čizama
  • Dvostrani sistemi (ogledalni): ulaz sa jedne strane i izlaz sa druge.
  • Upozoravajuća svetla koja informišu personal, ako su vrata sa barijerama oslobođena, kako bi se obezbedio pristup
...
Vrata sa barijerama za dezinfekciju H450
Details
...
Vrata sa barijerama za dezinfekciju HB750
Details
...
Vrata sa barijerama za dezinfekciju HR600
Details
...
Vrata sa barijerama za dezinfekciju HR1000
Details