Prostirke za dezinfekciju obuće


Za osiguranje bezbednog pristupa do različitih delova farme, za povećanje bio-sigurnosti u farmama za uzgoj životinja, nudimo komplet prostirki za dezinfekciju personala. Te prostirke za dezinfekciju su izdržljive za dugotrajnu upotrebu i nude se u nekoliko veličina.

...
Velika prostirka za dezinfekciju - 85 x 60
Details
...
Mala prostirka za dezinfekciju - 45 x 45
Details