Nebulizatori


Prenosni pulverizatori sa termičkom vodenom maglom, hladnom vodenom maglom, električna za dezinfekciju i dezinfekciju različitih mesta. U zavisnosti od površine/obima koji treba da se pokriju, ima različitih gabarita.