Mobilni krematorijumi za svinje i živinu


Moguće je da na farmama svinja i farmama za nosilje životinje uginu zbog oboljenja ili drugih situacija. U tim slučajevima, da bi se sprečilo potencijalno rasprostranjenje virusa (na primer afrička kuga kod svinja), najbezbedniji i brz način za uništenje uginulih životinja je spaljivanje. Flextim Industry SRL ima u svom portfelju nekoliko desetina modela krematorijuma IncinerPro, namenjenih za neutralisanje životinjskog otpada sa farmi svinja, farmi za uzgoj živine, ovaca ili goveda. Insineratorite IncinerPro rade u skladu sa zahtevima evropskog i nacionalnog zakonodavstva za spaljivanje životinjskog otpada. Spaljujte životinjski otpad na mestu, što je moguće bliže mestu gde je nastao, kako bi izbegli širenje bolesti u vašoj farmi ili u drugim farmama! Nudimo vam neke od raspoloživih modela, posebno u slučajevima kada treba da spaljujete svinje sa različitih dimenzija, čak i svinje majke težine preko 300 kg:

  • Mobilni krematorijumi (montirani na 2/3-osovinske prikolice, odobreni od Rumunskog automobilskog registra), IncinerPro a2000
...
Krematorijum za spaljivanje životinjskog otpada IncinerPro a2000
Details
...
IncinerPro spaljivanje životinjskog otpada a500
Details