Stacionarni krematorijumi za farme za uzgoj živine


U farmama živine ima različitih situacija pri kojima životinje uginu od različitih oboljenja ili stresnih stanja. U tim okolnostima najbezbedniji i brzi način za sprečavanje širenja virusa (kao ptičiji grip) je uništavanje uginulih životinja putem spaljivanja. Flextim Industry SRL ima u svom portfelju nekoliko desetina modela insinerPro krematorijuma, namenjenih za eliminisanje životinjskog otpada sa farmi svinja, farmi živine, farmi ovaca ili goveda. Krematorijumi IncinerPro rade u skladu sa zahtevima evropskog i nacionalnog zakonodavstva kada se radi o spaljivanju životinjskog otpada. Spaljujte životinjski otpad na mestu, što je moguće bliže mestu gde je nastao, da bi ste izbegli širenje bolesti u vašoj farmi ili u drugim farmama! Preporučujemo sledeće modele za farme živine (pilići, nosilje):

  • Peći za spaljivanje životinjskog otpada sa stacionarnom preliminarnom komorom za izgaranje, modeli: IncinerPro i150, IncinerPro i200, IncinerPro i400, IncinerPro i850 ili čak veći, u slučaju veoma visokih zahtevi (npr. IncinerPro i1750, IncinerPro i2000)
...
Krematorijum za spaljivanje životinjskog otpada IncinerPro i150
Details
...
Krematorijum za spaljivanje životinjskog otpada IncinerPro i200
Details
...
Krematorijum za spaljivanje životinjskog otpada IncinerPro i400
Details
...
Krematorijum za spaljivanje životinjskog otpada IncinerPro i850
Details