Mobilna oprema za dezinfekciju u farmama


Mobilna oprema (kolica sa cisternama, opremljenim sa pumpom, prskalicom, napajajućim kablom) za mokru ili penastu dezinfekciju (u zavisnosti od modela) obora za životinje i drugih mesta na farmi.