EVO Cleaner Robot

Robot za pranje EVO Cleaner je specijalno projektovan za pranje u farmama svinja (ali isto i u drugim farmama za uzgoj životinja), tako da je adaptiran na specifične uslove u tim farmama. EVO Cleaner je jedinstven u svetu zbog svoje preciznosti, autonomnosti, mobilnosti, komunikacijskih mogućnosti.

 • Maksimalna mobilnost: GO Cleaner tačno ispire pod, zidove i plafon zahvaljujući specijalnim fugama, tornju tipa "kran", teleskopskoj ruci, mogućim pokretima u sve 3 ravni, dizne koja se vrti u opsegu 360 stepeni;
 • Ušteda vode: robot EVO Cleaner može da bude programiran da raboti insistentno u određenim zonama (gde je stepen zaprljanja veći) i da prelazi brže preko već počišćenih zona.
 • Robot automatski preključuje od ispiranje poda do ispiranja zidova ili plafona i usmerava prljavštinu ka kanalizaciji, u skladu sa programom.
 • Omogućava memorisanje maksimuma od 500 jedinstvenih programi za ispiranje.
 • Čuva i predaje informaciju sa razdaljine, omogućavajući pristup oblaku, daljinske servisne intervencije.
 • Da biste premestili robota u željenu halu ili obor koji je trebalo da se ispere, ne treba da se gura: Robot EVO ima električni motor za samostalno kretanje. On se aktivira jednostavnim pritiskom na tastere za pravac
 • Robot je opremljen sa 4 točka i može lako da se kreće i okreće u opsegu od 360 stepeni pomoću 2 dopunska povratna točka, koji se upravljaju električno od kontrola na displeju
 • Kontrola upravljanja se ostvaruje pomoću bočnih točkova za usmeravanje, koji se regulišu, pokretnih/povratnih, koji garantuju pravilan smer.
 • Nakon što je ispiranje planirano za 1 ruku, ono može da se ponovi za svaku identičnu oblast.
 • Robot određuje svoju poziciju u prostoriji na osnovu prethodno zadatih tačaka
 • Opremljen je senzorom koji komunicira sa elektromagnetnim markerima, kako bi obezbedio kartografisanje svake prostorije. Senzori pomažu održavanje pravilnog smer i za startovanje/zaustavljanje programa;
 • Programi se memorišu automatski na 3 različita nosača za čuvanje: Oblak, unutrašnja memorija i flaš memorija; opremljen je sa internet modemom (4G)
 • Robot se povezuje na aparat za visoki pritisak pomoću creva za visoki pritisak koje se samo namotava, koji se kontroliše automatski od uključenog doboša;
 • Efektivno ispiranje do 6 metara;
 • Stepen zaštite: IP 67 (otporan na vodu i otporan na prašinu);