Dezinfekcija i ispiranje točkova i šasija

Ispiranje točkova i šasija, dezinfekcija kamiona. Pocinkovana, otporna na koroziju oprema.

 • Sistem se aktivira od fotoćelija: On se startuje i zaustavlja automatski;
 • Automatski sistem za doziranje, uprskavanje na flokulanta (za izbistravanje i taloženje taloga), uprskavanje dezinfektanta;
 • Sistem za injektiranje flokulanta, dezinfektant se dostavlja grejnim i izolacionim sistemom whichc garantuje pravilnu upotrebu čak i u zimskim uslovima;
 • Automatski sistem za odstranjivanje taloga;
 • Maksimalna širina šasije: 2.800 mm. Nude se i modeli sa većom širinom (npr. 3 500 mm)
 • Broj dizni: u zavisnosti od potrebe može da ima više od 120 dizni, postavljenih uzduž, popreko i sa obe strane;
 • Uključuje sistem za dezinfekciju kamiona ( celovitu, 360 stepeni), za kamione visine do 4,4 m;
 • Električni automatski grejni sistem za uslove kod kojih je spoljna temperatura bliska nuli; zaštita od zamrzavanja pumpe;
 • Napajanje: 380V x 3R x 50 Hz;
 • Opremljen pumpama, rezervoarom za vodu;
 • Nudi se i bez dezinfekcijskog modula;