Krematorijum za spaljivanje životinjskog otpada IncinerPro i500

Krematorijum IncinerPro i500 se preporučuje za eliminiranje smrtnosti sa farmi za životinje (npr. svinje za tovljenje). Krematorijum se nudi u nekoliko varijanti u zavisnosti od načina na koji se ubacuje u njega životinjski otpad: frontalno (horizontalno) / vertikalno ili u zavisnosti od vrste goriva koje se koristi u procesu spaljivanja: prirodni gas / tečan naftni gas / dizel gorivo. Zapremina preliminarne komore za izgaranje je oko 1,3 m³. Standardno krematorijum IncinerPro i500 je opremljen sa:

  • 2 komore za izgaranje (preliminarno i sekundarno izgaranje)
  • 2 u potpunosti automatizovana gorionika (po jedan u svakoj komori za izgaranje), snage koja se reguliše, funkcija za detekciju plamena. Gorionici rade na prirodni gas, tečan naftni gas ili dizel gorivo.
  • Vratanca za odstranjivanje pepela, čak za vreme izgaranja
  • Sistemi za vizuelni i zvučni alarm
  • Kontrolni panel sa ekranom koji reaguje na dodir za zadavanje i praćenje parametara spaljivanja i ciklusa izgaranja
  • Vatrostalna izolacija za otpornost na posebno visoke temperature, pri kojima se izvršava proces spaljivanja.
  • Termo-parovi
  • Ispusni dimnjak
  • Modul za dvostruki nadzor i beleženje temperature